Ukraine
ОфісГенеральногоПрокурора ОфісГенеральногоПрокурора Офіс
Генерального
Прокурора
A
A
A

ЗГОДА на обробку персональних даних

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на обробку моїх персональних даних з метою їх можливого подальшого використання при організації кримінального переслідування причетних до воєнних злочинів відповідно до українського законодавства, а також у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі у такому обсязі:

  • відомості про моє прізвище, імя, по батькові, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, номери телефонів;
  • використання персональних даних, що передбачає дії власника бази щодо обробки цих даних, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 зазначеного Закону);
  • поширення персональних даних, що передбачає дії власника бази персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу з бази персональних даних (стаття 14 зазначеного Закону);
  • доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії власника бази персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, у тому числі порядок доступу суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 зазначеного Закону)

Зобов’язуюсь у разі зміни моїх персональних даних надавати у найкоротший строк уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.